Life Center informatie

 

Life Center informatie

Life Center is een lokaal zorgnetwerk met als doel een (t)huis bieden voor de stad; bewoners met elkaar verbinden op gemeenschapsniveau en professionals op het gebied van welzijn, zorg, vrije tijd en arbeid.

Life Center in Heerhugowaard (NH) is eind 2015 gestart. Het uitgangspunt van Life Center is burgers stimuleren tot een actieve en gezonde deelname aan de maatschappij. Life Center vervult drie functies: (1) wijksteunpunt, (2) tijdelijk verblijf, en (3) zorgloket.

Eén van de speerpunten is burgers betrekken bij hun eigen leefomgeving; het functioneren in de vorm van een wijksteunpunt. Hierdoor willen we de wijk - en breder de stad Heerhugowaard - een positieve impuls geven. Door de opzet van Life Center kunnen inwoners van jong tot oud elkaar ontmoeten en samen activiteiten op het gebied van zorg- en dienstverlening voor alle doelgroepen opzetten. Dit is de component ‘een thuis bieden voor de stad’.

De andere component is de maatschappelijke ondersteuning op verschillende levensgebieden. Samen met de hulpvrager wordt gekeken naar wat iemand zelf kan en of er mensen zijn in de omgeving die kunnen helpen. En als het nodig is, zijn er professionals die snel kunnen inspelen op allerlei vragen.

Life Center is gevestigd in het ‘oude centrum’ van Heerhugowaard. Een unieke en centrale plek in een gebouw met variëteit aan mogelijkheden.

Activiteiten:

 • organiseren van workshops voor mensen uit de buurt
 • inloop / buurtcafé
 • begeleide dagbesteding
 • georganiseerde mantelzorg (jongeren inzetten)
 • vraagbaak
 • coaching
 • arbeidsintegratie
 • cursussen / trainingen
 • doorverwijzing
 • specialistische hulpverlening
 • laagdrempelig loket voor zoveel mogelijk vormen van zorg + wijksteunpunt

Life Center laat zich bij het zoeken naar antwoorden inspireren door de Bijbel. God heeft mededogen met deze wereld, houdt van ons en heeft een zwak voor het zwakke. Hij nodigt ons uit om in navolging van Jezus Christus die compassie handen en voeten te geven. Dit motiveert ons om ons in te zetten en te laten zien dat Gods principes nog steeds gezond makend, praktisch en relevant zijn voor de samenleving anno 2016.

Life Center in de participatiemaatschappij: Wij geloven dat een combinatie van op creatieve wijze stimuleren van actief burgerschap en sociale participatie aan de ene kant, en het bieden van betrouwbare en afgestemde zorg aan de andere kant, de stad zal doen opbloeien. 

Samenwerking vindt plaats binnen een zorgketen met zo veel mogelijk maatschappelijke en zorgpartners vanuit Heerhugowaard en omstreken.

<<< terug naar Life Center overzicht