ANBI

Stichting Teen Challenge Nederland is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). De wetgever vraagt per 1 januari 2014 meer transparantie van ANBI-instellingen, in het bijzonder een aantal gegevens op een internetsite. Op deze pagina staan de gegevens van Stichting Teen Challenge Nederland.

Algemene gegevens Teen Challenge
Stichting Teen Challenge Nederland 
Correspondentieadres:
Postbus 1267
1700 BG Heerhugowaard
T: 085 - 488 14 80
M: info@teenchallenge.nl
W: www.teenchallenge.nl
KvK-nummer: 41151641
RSIN-nummer: 808474339

Doelstelling Teen Challenge Nederland
Visie: Onszelf en anderen uitdagen om (jonge) mensen die levensbeheersende problemen hebben te bereiken met een boodschap van hoop en hen inspireren tot een veranderd leven.

Bestuur van Teen Challenge Nederland
Dhr. S. Barendse (voorzitter)
Mevr. R. Tijsterman (secretaris)
Mevr. C. Neefjes (penningmeester)

Beloningsbeleid

De bestuurders van de stichting ontvangen geen geldelijke beloning voor hun activiteiten. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten, zoals reiskosten. Deze vergoeding vindt alleen plaats na overlegging van een betalingsbewijs. De salariëring van de mederwerkers van de stichting zijn gebaseerd op de "CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening".

Jaarverslagen Teen Challenge Nederland

 

Stichting The Gate i.l.

Algemene gegevens The Gate
Stichting The Gate i.l. 
Correspondentieadres:
Postbus 1267
1700 BG Heerhugowaard
T: (di/wo 9.00-13.00, do/vr 9.00-15.00): (085) 488 14 90
M: info@thegate.nl of w.alderden@thegate.nl
W: www.teenchallenge.nl/go/the-gate/
KvK-nummer:5091604
RSIN-nummer:8229.93.764

The Gate i.l.
Stichting The Gate i.l. is opgericht ten behoeve van de werkzaamheden uit het onderdeel Missionair Jongerenwerk van de Stichting Teen Challenge Nederland. The Gate is het jongerenwerk van Teen Challenge Nederland. The Gate is een concept dat Teen Challenge samen met lokale kerkelijke gemeenten toepast met als doel jongeren in de omgeving een veilige plek bieden met als doel dat alle jongeren tussen 12 en 18 jaar gezien, gekend en gehoord worden. Dit doen we d.m.v. een jongerencentrum waar je kunt chillen, gamen, sporten, talent kunt ontwikkelen en waar je vrienden kunt ontmoeten.

De stichting is in liquidatie. Het jongerenwerk The Gate wordt voortgezet door Stichting Teen Challenge Nederland.

Beleidsplan
The Gate zet zich in op de volgende onderdelen voor de jaren 2018-2021

Bestuur van The Gate i.l.
S. T. Barendse, Heerhugowaard (voorzitter)
R.E. Tijsterman-Spijker, Aalsmeer (secretaris)
A.G.C. Neefjes-IJfs, Zaandam (penningmeester)
Bestuurders zijn onbezoldigd.

Jaarverslagen The Gate i.l.