Missie, visie en doelen

Teen Challenge wil door middel van evangelisatie en hulpverlening levens veranderen.

Visie

Teen Challenge Nederland wil levensveranderend zijn, door uitvoering te geven aan de opdracht van onze Heer Jezus Christus niemand verloren te laten gaan. Met evangelisatie, jongerenwerk, evenementen, geloofsonderwijs en hulpverlening bij levensbeheersende problemen wil Teen Challenge Nederland een sterk, geestelijk, praktisch en landelijk actief netwerk zijn. In samenwerking met onder andere lokale kerkelijke gemeenten.

Doelen

1. Het evangelie brengen bij jongeren en volwassenen.
2. Geloofsonderwijs bieden aan cliënten en (kerkelijke) groepen.
3. Christelijke hulp verlenen bij levensbeheersende problemen.
4. Verbinden van mens, hulp, kerk en maatschappij