ANBI

Stichting Teen Challenge Nederland is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). De wetgever vraagt per 1 januari 2014 meer transparantie van ANBI-instellingen, in het bijzonder een aantal gegevens op een internetsite. Op deze pagina staan de gegevens van Stichting Teen Challenge Nederland.

Algemene gegevens Teen Challenge
Stichting Teen Challenge Nederland 
Correspondentieadres:
Postbus 1267
1700 BG Heerhugowaard
T: 06 37 29 13 98 
M: info@teenchallenge.nl
W: www.teenchallenge.nl
KvK-nummer: 41151641
RSIN-nummer: 808474339


Visie

Wij hebben een rotsvast geloof dat iedereen van betekenis kan en mag zijn en dat niemand die tussen wal en schip valt, daar hoeft te blijven.

Wij zien uit naar een samenleving waarin (jonge) mensen niet langer worstelen met levensbeheersende problemen maar weer energiek en met een blij gevoel de dag tegemoet gaan. Verslavingen en het gevoel geen grip meer op je leven te hebben vervangen door zelfredzaamheid, perspectief en vrijheid.

Hierdoor ervaren zij hun dag niet langer als uitzichtloos. Zij weten zich welkom, veilig en omgeven door een ondersteunend netwerk van mensen die om hen geven. Gegrepen door liefde, helpen zij ook weer anderen om in het hier en nu nieuwe mogelijkheden te zien en de uitdagingen van dit leven met frisse moed aan te gaan.


Missie

Vanuit compassie zetten wij ons voor de volle 100% in voor (jonge) mensen met levensbeheersende problemen. Wij bieden opvang, hulpverlening, community, netwerk, training, re-integratie en dagbesteding aan met als doel dat zij de controle over hun leven terugkrijgen, zelfredzaam zijn en een leven vol perspectief en betekenis hebben.


Raad van bestuur
Dhr. S. Barendse (directeur-bestuurder)


Raad van Toezicht 
Dhr. P. Hills
Mevr. R. Tijsterman
Mevr. C. Neefjes


Beloningsbeleid

De bestuurders van de stichting ontvangen geen geldelijke beloning voor hun activiteiten. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten, zoals reiskosten. Deze vergoeding vindt alleen plaats na overlegging van een betalingsbewijs. De salariëring van de mederwerkers van de stichting zijn gebaseerd op de "CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening".

Beleidsplan en inhoudelijk jaarverslag


Jaarrekeningen Teen Challenge Nederland


Algemene gegevens The Gate
Correspondentieadres:
Postbus 1267
1700 BG Heerhugowaard
T: (di/wo 9.00-13.00, do/vr 9.00-15.00): (085) 488 14 90
M: info@thegate.nl
W: www.teenchallenge.nl/the-gate
KvK-nummer:5091604
RSIN-nummer:8229.93.764


The Gate

The Gate is het jongerenwerk van Teen Challenge Nederland. The Gate kenmerkt zich door haar maatschappij brede visie op jongerenwerk. Veel van de problemen onder jongeren zijn te groot om alleen aan te pakken. Door samen met scholen, kerken, ouders, ondernemers, politie en andere maatschappelijke organisaties het jongerenwerk vorm te geven lukt dit veel beter.

The Gate weet door haar aanpak jongeren te stimuleren tot een leven zonder drugs en criminaliteit. The Gate reikt uit naar jongeren op straat en biedt een veilige plaats waar alle jongeren tussen 12 en 18 jaar gezien, gekend en gehoord worden. Dit doen we d.m.v. een jongerencentrum. Hier kun je chillen, gamen, sporten, je talenten ontwikkelen en je vrienden ontmoeten.

Facultatief biedt The Gate in samenwerking met kerken een zingevingsprogramma aan zodat jongeren ook antwoorden kunnen krijgen op geloofs- en levensvragen indien deze spelen. Vanuit The Gate is het onze ervaring dat het christelijke geloof een enorme boost kan geven aan zelfacceptatie en het vinden van richting en waarden zodat jongeren meer en langer gaan nadenken over de keuzes die ze maken en vaker nee zeggen tegen ontsporende verleidingen en destructief gedrag.


Beleidsplan

The Gate zet zich komende jaren in voor de volgende doelstellingen:

  • Begeleiden en versterken van de bestaande jongerencentra, door middel van trainingen van jongerenwerkers en vrijwilligers en support bij het vinden van financiële ondersteuning. Bijvoorbeeld rondom de aanschaf van inventaris en materiaal zoals (spel)computers, sport- en spelmateriaal.
  • Contact leggen met lokale organisaties en het geven van presentaties met als doel het informeren en enthousiasmeren tot het opstarten van nieuwe jongerencentra en het trainen van nieuwe jongerenwerkers en vrijwilligers.
  • Investeren in de opstart van nieuwe jongerencentra d.m.v. een bijdrage (maximaal 50%) in de kosten van verbouwing en inrichting van jongerenontmoetingsplekken.
  • Opbouwen en uitbreiden van bestaande netwerken van donateurs en vrienden van de Stichting, met als doel continuïteit en uitbreiding van financiële middelen ten behoeve van jongerenwerk.
     

Oude jaarverslagen The Gate