ANBI

 

ANBI

Stichting Teen Challenge Nederland is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). De wetgever vraagt per 1 januari 2014 meer transparantie van ANBI-instellingen, in het bijzonder een aantal gegevens op een internetsite. Op deze pagina staan de gegevens van Stichting Teen Challenge Nederland. De meeste gegevens zijn ook elders op onze website te lezen of bijvoorbeeld in de GastVrijBrief

Algemene gegevens Teen Challenge
Stichting Teen Challenge Nederland 
Correspondentieadres:
Postbus 1267
1700 BG Heerhugowaard
T: 085 - 488 14 80
M: info@teenchallenge.nl
W: www.teenchallenge.nl
KvK-nummer: 41151641
RSIN-nummer: 808474339

Doelstelling Teen Challenge Nederland
Missie: Teen Challenge wil door middel van evangelisatie en hulpverlening levens veranderen.

Visie: Teen Challenge Nederland wil levensveranderend zijn, door uitvoering te geven aan de opdracht van Jezus Christus niemand verloren te laten gaan. Met evangelisatie, jongerenwerk, evenementen, geloofsonderwijs en hulpverlening bij levensbeheersende problemen wil Teen Challenge Nederland een sterk, geestelijk, praktisch en landelijk actief netwerk zijn. In samenwerking met onder andere lokale kerkelijke gemeenten.

Doelen:
1. Het evangelie brengen bij jongeren en volwassenen.
2. Geloofsonderwijs bieden aan cliënten en (kerkelijke) groepen.
3. Christelijke hulp verlenen bij levensbeheersende problemen.
4. Verbinden van mens, hulp, kerk en maatschappij.

Bestuur van Teen Challenge Nederland
Dhr. S. Barendse (voorzitter)
Mevr. R. Tijsterman (secretaris)
Mevr. C. Neefjes (penningmeester)

Beloningsbeleid

De bestuurders van de stichting ontvangen geen geldelijke beloning voor hun activiteiten. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten, zoals reiskosten. Deze vergoeding vindt alleen plaats na overlegging van een betalingsbewijs. De salariëring van de mederwerkers van de stichting zijn gebaseerd op de "CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening".

Jaarverslagen Teen Challenge Nederland

 

Stichting The Gate

Algemene gegevens The Gate
Stichting The Gate 
Correspondentieadres:
Postbus 1267
1700 BG Heerhugowaard
T: (di/wo 9.00-13.00, do/vr 9.00-15.00): (085) 488 14 90
M: info@thegate.nl of w.alderden@thegate.nl
W: www.teenchallenge.nl/go/the-gate/
KvK-nummer:5091604
RSIN-nummer:8229.93.764

Doelstelling The Gate
Stichting The Gate is opgericht ten behoeve van de werkzaamheden uit het onderdeel Missionair Jongerenwerk van de Stichting Teen Challenge Nederland. The Gate is het jongerenwerk van Teen Challenge Nederland. The Gate is een concept dat Teen Challenge samen met lokale kerkelijke gemeenten toepast met als doel jongeren in de omgeving een veilige plek bieden met als doel dat alle jongeren tussen 12 en 18 jaar waar ze gezien, gekend en gehoord worden. Dit doen we d.m.v. een jongerencentrum waar je kunt chillen, gamen, sporten, talent kunt ontwikkelen en waar je vrienden kunt ontmoeten.

Beleidsplan
De Stichting zet in op de volgende onderdelen voor de jaren 2018-2021

  • begeleiden en versterken van de bestaande jongerencentra, de Gates die zich in Nederland bevinden, d.m.v. trainingen van jongerenwerkers en vrijwilligers en financiële ondersteuning bij de aanschaf van inventaris en materiaal zoals (spel)computers, sport- en spelmateriaal.
  • contact leggen met kerken en het geven van presentaties met als doel het informeren en enthousiasmeren tot het opstarten van nieuwe jongerencentra en het trainen van nieuwe jongerenwerkers en vrijwilligers
  • investeren in de opstart van nieuwe jongerencentra d.m.v. een bijdrage (maximaal 50%) in de kosten van verbouwing en inrichting van jongerenontmoetingsplekken
  • opbouwen en uitbreiden van het bestaande netwerken van donateurs en vrienden van de Stichting met als doel continuïteit en uitbreiding van financiële middelen ten behoeve van jongerenwerk

Bestuur van The Gate
S. T. Barendse, Heerhugowaard (voorzitter)
R.E. Tijsterman-Spijker, Aalsmeer (secretaris)
A.G.C. Neefjes-IJfs, Zaandam (penningmeester)
Bestuurders zijn onbezoldigd.

Jaarverslagen The Gate