Over ons

Teen Challenge Nederland heeft tot doel gesteld:

Onszelf en anderen uitdagen om (jonge) mensen die levensbeheersende problemen hebben te bereiken met een boodschap van hoop en hen inspireren tot een veranderd leven.

Uitdagen

 • Vanuit bewogenheid en een persoonlijke relatie met Jezus
 • Inspireren door wie we zijn en wat we doen
   

Problemen

 • Helpen bij de acute noden die mensen hebben
 • Instappen daar waar mensen tussen wal en schip vallen
 • Verslaving, crisissituaties, isolement
   

Hoop

 • Uitgaan naar waar mensen zijn, ook als het onbekend terrein is
 • Benaderen en boeien door respect en relatie
 • Praktisch invulling geven aan het evangelie
   

Veranderde levens

 • Bieden van liefde, coaching en structuur
 • Acteren vanuit een holistische benadering (geest, ziel & lichaam)


 

 

#asfaltjungle

Doe mee met 'Het kruis in de asfaltjungle'!
 

Onze geschiedenis

 

ANBI

Stichting Teen Challenge Nederland is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). De wetgever vraagt per 1 januari 2014 meer transparantie van ANBI-instellingen, in het bijzonder een aantal gegevens op een internetsite. Op deze pagina staan de gegevens van Stichting Teen Challenge Nederland.