Life Center

Life Center is een lokaal zorgnetwerk met als doel een (t)huis bieden voor de stad; bewoners met elkaar verbinden op gemeenschapsniveau en professionals op het gebied van welzijn, zorg, vrije tijd en arbeid.

Het uitgangspunt van Life Center is burgers stimuleren tot een actieve en gezonde deelname aan de maatschappij. Life Center vervult drie functies: (1) wijksteunpunt, (2) tijdelijk verblijf, en (3) zorgloket. Life Center is gevestigd in het ‘oude centrum’ van Heerhugowaard. Een unieke en centrale plek in een gebouw met variëteit aan mogelijkheden.

Meer informatie over Life Center

 

Life Café

Life Café is een van de onderdelen van Life Center. Life Café is nog volop in ontwikkeling, maar zal zich steeds meer ontwikkelen tot een ontmoetingsplek voor de wijk, met activiteiten voor jong en oud. Life Café is de invulling van een belangrijk component van Life Center, namelijk een thuis bieden voor de stad.

 

Life House

Life House is een van de onderdelen van Life Center. Life House biedt tijdelijk verblijf met coaching met als doel succesvol zelfstandig deelnemen aan de maatschappij.

 

Life Care

Life Care is een van de onderdelen van Life Center. Life Care is het zorgloket en biedt specialistische hulpverlening.