Start een Gate

Wil je als kerk jongeren van buitenaf bereiken maar weet je niet hoe? Met ons concept The Gate bieden wij ervaring en kennis in het opzetten van jongerenwerk en het integreren ervan in de lokale kerk. Interesse in een kennismaking? Neem contact met ons op.

Wat is The Gate?

The Gate is het jongerenwerk van Teen Challenge Nederland. The Gate kenmerkt zich door haar maatschappij brede visie op jongerenwerk. The Gate reikt uit naar jongeren op straat (ambulante hulpverlening) en biedt met jongerencentra een veilige plaats waar alle jongeren tussen 12 en 18 jaar gezien, gekend en gehoord worden.
 

Waarom The Gate?

Veel van de problemen onder jongeren zijn te groot om alleen aan te pakken. Door samen met kerken, scholen, ouders, ondernemers, politie en andere maatschappelijke organisaties het jongerenwerk vorm te geven lukt dit veel beter. The Gate weet door haar aanpak jongeren te stimuleren tot een leven zonder drugs en criminaliteit.
 

Wat maakt The Gate uniek?

The Gate functioneert altijd in samenwerking met een lokale kerk. Het jongerencentrum is vaak in het gebouw van de kerk. The Gate is sterk gericht op persoonlijke relaties opbouwen met jongeren en vanuit die relatie ingaan op mogelijke hulp- en zingevingsvragen. De inloopcentra van The Gate zijn mooie ruimtes waar jongeren zich direct thuisvoelen en volop kunnen chillen, gamen, talenten ontwikkelen en vrienden ontmoeten.
Facultatief biedt The Gate een zingevingsprogramma aan zodat jongeren ook antwoorden kunnen krijgen op geloofs- en levensvragen indien deze spelen. Vanuit The Gate is het onze ervaring dat het christelijke geloof een enorme boost kan geven aan zelfacceptatie en het vinden van richting en waarden zodat jongeren meer en langer gaan nadenken over de keuzes die ze maken en vaker nee zeggen tegen ontsporende verleidingen en destructief gedrag.
 

Interesse om een Gate te starten?

Neem gerust contact met ons op voor een kennismaking en meer informatie: info@thegate.nl