Hulpverlening

Teen Challenge biedt met CYAN Zorg ontwikkelingsgerichte zorg vanuit een christelijke grondslag.

We geloven dat ieder mens uniek is en recht heeft zichzelf te ontwikkelen en zelf te ontdekken wat zijn of haar talenten en vaardigheden zijn. We willen mensen uitdagen en helpen om de kwaliteit van hun leven te verbeteren en zelfredzaamheid te vergroten. Zo kunnen zij (weer) naar eigen vermogen deelnemen aan de maatschappij.

De diensten van CYAN Zorg:

  • Ambulante begeleiding
  • Dagbesteding
  • Re-integratie

Ga voor meer informatie over CYAN Zorg naar: www.cyanzorg.nl.