Conferenties

Video's

Renewing your passion

Op deze eenmalige conferentie zul je als geestelijk leider worden bemoedigd en opgebouwd. Initiatiefnemer is World Challenge, die wereldwijd deze conferenties organiseert om leiders een moment te geven van geestelijk bijtanken. In Openbaring zien we dat Jezus de zeven gemeenten prijst, maar ook corrigeert over lauwheid en het sluiten van compromissen. Dit is het hart van de conferentie: een verlangen dat in de kerken van Nederland weer een heilige liefde, ijver en vuur komt, te beginnen bij de leiders. Het programma bestaat uit twee dagen met toerustingsessies, interactie en fellowship met elkaar en de gastsprekers.

Expect conferentie 2013

Als dienstknecht van de Heer, of je nu man of vrouw bent, heb je ongetwijfeld vreugde ervaren in het dienen. Maar zoals zo velen, heb je ongetwijfeld ook de moeilijke kanten van de bediening ervaren: eenzaamheid, tijden van geestelijke droogte, zelfs twijfel of wanhoop. De Expect Conferenties die wereldwijd worden gehouden zijn opgezet om een nieuwe zalving van Gods liefde en genezing te brengen in jouw bediening, in je huwelijk en gezin en daardoor ook in je gemeente. De Expect Conferenties begonnen onder de inspirerende bediening van de in 2011 overleden pastor David Wilkerson en worden gedragen door een groep van gerenommeerde sprekers, zoals pastor Gary Wilkerson, pastor Carter Conlon, pastor Jim Cymbala en pastor Claude Houde

Expect is een eenvoudige conferentie met een hoge verwachting. De conferentie is bestemd voor pastors, oudsten en andere geestelijke werkers om te worden toegerust met nieuwe moed, nieuwe kracht en een vernieuwd geloof om grote dingen voor God te ondernemen. Stel je voor wat er mogelijk is als we onze geringe hoop, die kwellende twijfel aan ons zelf en gebrek aan visie op zij kunnen zetten en ons door de Geest laten meenemen in een nieuw geloofsavontuur met onze God.