Jubileumeditie boek 'Het kruis in de asfaltjungle'

Omdat Teen Challenge dit jaar vijftig jaar bestaat, publiceren we een speciale editie van de bestseller ‘Het kruis in de asfaltjungle’.

Jubileumeditie boek 'Het kruis in de asfaltjungle' Het boek vertelt hoe Teen Challenge is ontstaan, toen plattelandsdominee David Wilkerson naar New York vertrok en het Evangelie bracht bij de bendeleden van die grote stad. Deze speciale uitgave is een ‘pocketeditie’ en is korter dan het originele boek. Ideaal voor jongeren die niet zo van lezen houden. We willen met dit boek onze Gate-jeugd en andere jongeren bereiken met een krachtig verhaal van hoop en veranderde levens. We bidden dat we in Nederland vele verhalen van veranderde levens mogen gaan zien zoals ook gebeurde bij Nicky Cruz. 
02-01-2019