CYAN Zorg en CYAN Circulair moeten stoppen maar het overige werk gaat door!

Op 12 april j.l. heeft CYAN Circulair via berichtgeving in het Noord-Hollands Dagblad vernomen dat het college van B&W definitief besloten heeft dat CYAN Kringloop/Circulair zich niet blijvend mag vestigen op haar huidige locatie, Nijverheidsplein 2D. Met dit besluit komt er een einde aan een lange periode van onzekerheid.

Dit bericht is geplaatst op 24-06-2023

CYAN Kringloop/Circulair heeft zich tot het uiterste ingespannen om het college op andere gedachten te brengen maar liep tegen een bureaucratische muur aan. Vanwege het gebrek aan welwillendheid merkbaar in eerdere gesprekken heeft het besluit ons niet verrast, wel de manier waarop dit bericht ons heeft bereikt.
 
Het college heeft, zoals beloofd, CYAN Circulair wel een alternatieve locatie aangeboden. Maar de kosten voor deze locatie waren dusdanig hoog dat een verder voortzetting daar niet haalbaar zou zijn. Daarbij kwam ook dat deze nieuw aangeboden locatie niet bereikbaar is voor het brengen of halen van grotere artikelen zoals meubels. Wij voelde ons niet serieus genomen door dit aanbod.
 
Het besluit van het college heeft vervolgens een domino-effect teweeggebracht. Niet alleen voor CYAN Kringloop/Circulair wordt faillissement aangevraagd maar ook voor CYAN Zorg. CYAN Zorg biedt dagbesteding, re-integratietrajecten, ambulante begeleiding en opvang aan mensen die tussen wal en schip dreigen te raken. De dagbestedingsactiviteiten en re-integratietrajecten worden veelal bij CYAN Circulair op de locatie aan het Nijverheidsplein 2D uitgevoerd. Tevens wordt de (nog) niet geïnitieerde zorg van CYAN Zorg deels bekostigd uit de opbrengsten van CYAN Circulair.

De teleurstelling is aan alle kanten groot over de communicatie en het besluit  van het college. Met enige creativiteit en een constructieve houding van de kant van de gemeente had in de ogen van Teen Challende Nederland zoveel meer kunnen worden bereikt.

Gelukkig kunnen we wel doorgaan met onze overige activiteiten en zal het gebouw aan de Dreef 12 in ons bezit blijven. Giften voor ons werk onder jongeren blijven dan ook zeer welkom.