Manoa: ‘Vrienden vinden dit een bijzondere plek!’

Manoa Ottes woont met haar ouders in het opvanghuis van Teen Challenge in Heerhugowaard. ‘Mijn moeder is de locatiemanager. Omdat het voor de locatiemanager van belang is dat ze in de buurt is van de cliënten, zijn we met het gezin in het opvanghuis gaan wonen.’ In de serie ‘Wie was er voor jou en voor wie wil jij er zijn?’ het verhaal van Manoa.

Dit bericht is geplaatst op 14-02-2023
Manoa: ‘Vrienden vinden dit een bijzondere plek!’

Inmiddels woont Manoa met haar ouders en broertje en zusje alweer twee jaar in het opvanghuis samen met de cliënten. ‘Zelf was ik vrij snel gewend en ik heb al gauw mijn draai gevonden. Voor mijn broertje en zusje duurde dat langer.’ Manoa heeft op afstand de ontwikkelingen in het huis meegemaakt. ‘Het was een klein team in het begin maar de ontwikkelingen zijn heel snel gegaan en dingen werden steeds beter geregeld. Ik vind dat mooi om te zien!’

Praktische hulp en luisterend oor
Zelf helpt Manoa op een meer praktische manier in het opvanghuis. ‘Ik doe bijvoorbeeld spelletjes met de andere bewoners en ik heb meegewerkt met Bijbelstudies. Het is leuk en interessant om met andere christenen buiten mijn gezin in gesprek te zijn. Soms hoor je heftige verhalen en door te luisteren hoop ik er voor de mensen in het huis te zijn.’ Het luisterende oor heeft zijn uitwerking niet gemist. ‘Een van de bewoners is in de loop van de tijd ook een goede vriendin van me geworden!’
Manoa’s vrienden komen graag langs. ‘Ze vinden het niet raar, eerder een bijzondere plek. Ze komen hier graag en zijn nieuwsgierig, ze stellen veel vragen. Ook vinden ze het leuk om te helpen, zoals met de organisatie van activiteiten tijdens Koningsdag.’

Wie was er voor jou?
Op de vraag wie er voor haar is geweest, heeft Manoa heel snel een antwoord: ‘Mijn moeder is er altijd voor me geweest. Als ik heftige verhalen heb gehoord, kan ik dat achteraf ook met haar bespreken. Ik moet het immers ook kwijt! Verder mijn beste vriendin, ook zij is er altijd voor me en met haar kan ik over alles praten!’