Teen Challenge afdelingen Europa staan om Oekraïne heen

Een bijzondere ontwikkeling vindt plaats bij Europe Teen Challenge terwijl de oorlog tussen Rusland en Oekraïne woedt. De afdelingen van Teen Challenge in de landen rond Oekraïne zijn letterlijk en figuurlijk om Oekraïne heen gaan staan. Geestelijke, financiële en praktisch hulp wordt van alle kanten geboden. “Het is bijzonder om te zien hoe het netwerk van Gods Koninkrijk opbloeit en samenwerkt”, vertelt Stephan Barendse, directeur van Teen Challenge Nederland. “We kunnen echt voor elkaar zorgen.”

Dit bericht is geplaatst op 09-04-2022

“Netwerk Gods Koninkrijk bloeit op en werkt samen”

Europe Teen Challenge overkoepelt de landelijke afdelingen van Teen Challenge in Europa en is statutair in Nederland gevestigd (met het hoofdkantoor in Portugal). Bijna dagelijks krijgt de organisatie hulpvragen binnen met betrekking tot de oorlogssituatie in Oekraïne. Barendse is hier als bestuurslid van Europe Teen Challenge nauw bij betrokken.

“Met 37 leiders in Europa hebben we wekelijks contact om samen te bidden voor Oekraïne en praktische zaken te coördineren”, zegt hij.“Ook heeft Teen Challenge vanuit verschillende landen al fondsen geworven voor Oekraïne.”

Hulpvraag

Barendse schetst een beeld van hoe Teen Challenge vanuit verschillende landen effectief uitreikt aan de hand van een hulpvraag die recent binnenkwam. “Een kerk in Marioepol, Oekraïne is al jaren bevriend met Teen Challenge in Portugal. Een voorgangersechtpaar met kinderen in die gemeente vroeg hulp aan Teen Challenge Portugal om te kunnen vluchten.

Het team in Portugal kwam vervolgens met dit hulpverzoek bij Europe Teen Challenge. Vanuit Nederland hebben we toen een contact in Boedapest, Hongarije georganiseerd. De Roemeense tak van Teen Challenge bood aan om het gezin op te halen en heeft hen bij de grens van Roemenië opgepikt.

De man mocht helaas de grens niet over, omdat hij in het leger moest helpen. Maar het Roemeense team heeft zijn vrouw en kinderen helemaal naar ons contact in Boedapest gereden – dat was meer dan acht uren rijden. In totaal zijn ze denk ik wel meer dan twintig uur onderweg geweest.

Ons contact in Boedapest, een voorganger, bood hun overnachting aan en heeft hen daarna vanuit Boedapest op het vliegtuig naar Portugal gezet. Zo zijn ze aangekomen bij Teen Challenge Portugal waar ze nu worden opgevangen.”

“ONDANKS DAT EEN LAND ALS ROEMENIË HAAR EIGEN ZORGEN HEEFT, GEVEN DE MENSEN ALLES WAT ZE HEBBEN.”

Helden

Barendse is vol lof over de inzet van Teen Challenge Roemenië. “Ondanks dat een land als Roemenië haar eigen zorgen heeft, geven de mensen alles wat ze hebben. Het team van Teen Challenge Roemenië bestaat echt uit helden. Het is geweldig hoe zij zich inzetten om vluchtelingen te helpen”, zegt hij.

Ook in Oekraïne zelf is Teen Challenge nog actief en zijn er helden aan het werk. “Voor de oorlog waren er 30 ‘coffeehouses’ (inloopcentra voor daklozen en verslaafden) en 26 opvangcentra in allerlei delen van Oekraïne actief. Het grootste deel daarvan functioneert nog steeds.

Er waren medewerkers die de kans hadden om te evacueren, maar ervoor gekozen hebben om te blijven. Ze waren vastbesloten hun opvangcentrum open te houden om Oekraïners te helpen waar ze kunnen.”

Zout en licht

Er wordt echter niet alleen uitgereikt naar Oekraïners die het moeilijk hebben; ook Russen worden op bijzondere manieren geholpen. Barendse vergelijkt de situatie met de tijd waarin Jezus als mens op aarde leefde.

“De Joden hadden in die tijd te maken met bezetting van het Romeinse Rijk. Je leest nergens dat Jezus’ volgelingen zich druk maakten om politieke zaken. Het ging hen er in de eerste plaats om dat ze zout en licht waren en een verschil konden maken in mensenlevens.”

Offer

Hoewel Barendse en zijn team in Nederland al veel voor de situatie in Oekraïne doen, kreeg hij het op zijn hart om nog een stap verder te gaan. “Soms vraagt God je niet alleen te geven vanuit je overvloed, maar ook om te geven totdat het pijn doet. Dan vraagt Hij je om echt een offer te brengen”, vertelt hij.

“Ik wist dat de organisatie in Roemenië steeds naar de grens rijdt met personenauto’s en bestelbusjes om hulpgoederen te leveren. Toen moest ik denken aan de grote vrachtwagen die we in Nederland in bezit hebben voor logistieke zaken voor onze Teen Challenge kringloopwinkel CYAN.

“SOMS VRAAGT GOD JE NIET ALLEEN TE GEVEN VANUIT JE OVERVLOED, MAAR TE GEVEN TOTDAT HET PIJN DOET.”

Ik kreeg op mijn hart: ‘Geef de vrachtwagen weg aan Teen Challenge Roemenië’. Dat was heftig, want we gebruiken hem hier veel en het is echt een grote vrachtwagen. Maar ik besloot de mensen in Roemenië te bellen en te vragen of ze er belang bij hadden.

Hun reactie: ‘Dit is echt een antwoord op ons gebed!’ Zelfs als de oorlog zou stoppen, zouden ze hem nog heel goed kunnen gebruiken voor andere zaken. Dus we namen het besluit en hebben de vrachtwagen aan Roemenië gedoneerd.”


Vrachtwagen van CYAN Kringloop, Teen Challenge Nederland, klaar om gedoneerd te worden aan Teen Challenge Roemenië voor hulp aan Oekraïne.

Uitdaging

Hoewel het eerst een uitdaging was om al het papierwerk in orde te krijgen, zodat de vrachtwagen legaal overgedragen kon worden aan Roemenië, slaagde dat uiteindelijk. De volgende uitdaging was het betalen van de brandstofkosten voor de rit naar Roemenië, maar zelfs daar kwam een oplossing voor.

“Het is een bijzonder verhaal; een kerk heeft aangeboden om alle brandstof voor de rit te betalen”, zegt Barendse. “We hebben de vrachtwagen volgestopt met allerlei nieuwe spullen, waaronder matrassen.” De zeventonner vertrekt vandaag naar zijn nieuwe bestemming.

Stralen

Barendse vindt het bemoedigend hoeveel er van het Koninkrijk van God zichtbaar wordt dwars door alle moeilijkheden in Oekraïne heen. “We horen van mensen in schuilkelders die, in plaats van alleen aan zichzelf te denken, elkaar bemoedigen. Het beetje dat ze hebben, delen ze met elkaar. Berichten komen binnen van raketten die in woonwijken vallen, maar niet ontploffen. Ook komen er veel mensen tot Jezus.

Je ziet dat in tijden van crisis over het algemeen het aantal atheïsten afneemt”, besluit hij. “Mensen beginnen wanhopig te zoeken naar een hogere macht die kan helpen. Dan is het mooi dat we als netwerk vanuit Gods Koninkrijk kunnen uitreiken. Nu is het de tijd voor de kerk om te stralen, nu kunnen we Jezus’ liefde laten zien.”

 

Dit artikel is geschreven door Tirza de Jong en met toestemming overgenomen van www.revive.nl.