Teen Challenge start Discipelschapsschool

Teen Challenge gaat een discipelschapstraining aanbieden. Met de nieuwe Teen Challenge Discipelschapsschool willen we mensen helpen om het navolgen van Jezus in praktijk te brengen. De school staat open voor iedereen die een keuze heeft gemaakt om Jezus te willen volgen in zijn of haar dagelijks leven.

Dit bericht is geplaatst op 28-05-2021

Het Woord van God toepassen in je dagelijks leven, een persoonlijke relatie met Jezus ontwikkelen en leven door de kracht van de Heilige Geest, dat zijn de belangrijkste leerdoelen van de Discipelschapsschool. Ook willen we de studenten aanmoedigen om zich in te zetten voor de lokale kerk. 

De Discipelschapsschool duurt 10 maanden. Studenten kunnen kiezen om deze periode intern te komen wonen op het Life Center of om een dagprogramma te volgen. De training bestaat uit onderwijs, gebed, dienstbaar zijn en outreaches. Naast het geven van groepsgerichte lessen, kijken we ook naar de persoonlijke behoeften van de student en bieden individuele leertrajecten aan. 

Wil je meer weten of de Discipelschapsschool? Lees verder