Welkom bij Teen Challenge

Teen Challenge wil (jonge) mensen bekend maken met Jezus en hen helpen Hem te volgen. Dit doen we door middel van christelijke hulpverlening en missionair jongerenwerk. We werken samen met lokale kerkelijke gemeenten

De 180 Graden Christen

Dit is een woord van de Heer voor diegene die verlangen naar waarheid, kracht en richting; en overtuigd beloven zich er de komende dagen aan te houden - met het doel dat zij ook een bron van zegen en hoop zullen zijn voor anderen. Het is voor hen die serieus zijn met Gods roeping over hun leven; serieus met wat het betekent om een deel te zijn van de gemeente van Christus in deze laatste dagen

Teen Challenge School of Ministry

"To hear God and to be equipped for the next season in your life."

Onze geschiedenis
Trainingen en cursussen
#asfaltjungle

Teen Challenge Documentaire

Bekijk deze indrukwekkende documentaire over het ontstaan, de ontwikkelling én de impact van het werk van Teen Challenge